طراحی سایت
جمعه 29 دي 1396.
امروز:

مقاله ها

اقدامات صورت گرفته جهت راه اندازی سازمان اتوبوسرانی

موضوع راه اندازی سازمان اتوبوسرانی توسط شورای محترم سازمان حمل و نقل همگانی و شورای محترم اسلامی شهر میانه به تصویب رسید.

مهندس واحدی مدیر عامل سازمان حمل و نقل همگانی شهر میانه و حومه با اعلام این خبر افزود با عنایت به جمعیت شهر با روستاهای واقع در حریم و حومه میانه و اینکه وسعت شهر در حال افزایش می باشد و جابجایی مسافرین از نقاط مختلف به ویژه از حومه به شهر و بالعکس با سیستم حمل و نقل فعلی ، هم از نظر هزینه و هم از نظر حجم جابجایی به سختی صورت می گیرد؛ ضرورت تأسیس سازمان اتوبوسرانی در این برهه زمانی بیشتر از هر زمان دیگر احساس گردید.

لذا از مدتها قبل موضوع تأسیس و راه اندازی سازمان مذکور بررسی و پس از تصویب در شورای محترم سازمان حمل و نقل همگانی و شورای محترم اسلامی شهر میانه به دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی ارجاع گردید.

اامید است پس از تصویب موضوع در مراجع ذیربط  و راه اندازی سازمان اتوبوسرانی ، شاهد دگرگونی در سیستم حمل و نقل عمومی و ارائه خدمات بهینه به مردم فهیم میانه باشیم.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید