طراحی سایت
يكشنبه 26 آذر 1396.
امروز:

مقاله ها

نگاهی به گستره خدمات تامین اجتماعی(1) - مقرری بیمه بیکاری


یکی از خدمات سازمان تامین اجتماعی ارائه مقرری بیکاری به بیمه شدگانی که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار می باشد.مشمولین قانون بیمه بیکاری عبارتند از کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی که تابع قانون کار می باشند به استثنای : الف) بازنشستگان و از کار افتادگان کلی. ب)بیمه شدگان خاص(صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری و...). ج)اتباع خارجی.

برخورداری از مقرری بیمه بیکاری جزو حقوق بیمه شدگان میباشد.اکثرا" بیمه شدگان این سوال را مطرح مینمایند که از اول اشتغال با داشتن سابقه چندین ساله از مقرری بیکاری استفاده نکرده اند ، که در جواب باید گفت مقرری بیکاری برای روزهای فاقد کار میباشد و قانون گذار این تسهیلات را برای حمایت بیمه شدگان فاقد کار در نظر گرفته و پرداخت آن منوط به داشتن شرایط و استحقاق لازم میباشد، و احساس آرامش برای آنان بعنوان پشتوانه محکمی مدنظر گرفته شده است.

طبق ماده 188 قانون کار، کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنهامنحصرا" توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول(فرزند،پدر و مادر) وی انجام می شود، مشمول قانون کار و به تبع آن بیمه بیکاری نمی باشند،لیکن چنانچه علاوه بر افراد مذکور، اشخاص دیگری در کارگاه شاغل باشند در این حالت کلیه افراد شاغل مشمول پرداخت 3% حق بیمه بیکاری خواهند بود

مدت زمان پرداخت مقرری بر اساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه و برای فرد مجرد و متاهل متغیر می باشد.

مدت دریافت مقرری جزء سوابق پرداخت حق بیمه از نظر بازنشستگی،ازکارافتادگی و فوت محسوب خواهد شد.

از موارد قطع بیمه بیکاری میتوان به مواردی همچون اشتغال مجدد، و نیز خودداری از قبول شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی جهت اشتغال مجدد به کار میباشند.

مقرری بگیران بیکاری موظف هستند در حضور و غیاب های ماهانه ،شرکت در دوره های کارآموزی آموزش فنی حرفه ای و یا سواد آموزی سازمان نهضت سواد آموزی حضور یابند.

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید