طراحی سایت
سه شنبه 28 آذر 1396.
امروز:

مقاله ها

دشواری شرایط پلمپ دفاتر شرکت ها

دشواری شرایط پلمپ دفاتر شرکت ها

 

((دشواری شرایط پلمپ دفاتر شرکت ها ))

 

از انجایی که فرمانداری شهرستان میانه به فرمانداری ویژه وروسای ادارات به معاونت مدیر کل ارتقاء یافتند انتظار می رفت که بوروکراسی اداری و رفت و آمد به مرکز استان کم می شد ولی در بسیاری از موارد من جمله پلمپ دفاترکل ، روزنامه ودفاتر خاص شرکت ها که هر سال از طریق دفاتر پیشخوان دولت صورت می پذیرفت بصورت اسان و با هزینه کم محقق می گردید ولی متاسفانه اخیرا می بایستی بعد ازثبت اینترنتی و ارسال مدارک از طریق اداره پست به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری استان و واریز حدودا 450000ریال و تحمل دشواری های بسیار که با کوچکترین ایراد از طریق سامانه درخواست را رد که این امر موجب میگردد که درخواست مجددی در سامانه ثبت و مدارک بار دیگر  ارسال شود که دراین بین متقضیان این امر متحمل هزینه های اضافی می شوند لذا از مسئولین ذیربط انتظار میرود شرایط را برای پلمپ دفاتر در اداره ثبت شهرستان مهیا نمایند.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید