طراحی سایت
سه شنبه 28 آذر 1396.
امروز:

مقاله ها

تمرینات تیراندازی کارکنان سپاه میانه در میدان تیر آچاچی برگزار شد

در راستای حفظ آمادگی رزمی و افزایش مهارتهای تیراندازی، کارکنان سپاه میانه در میدان تیر آچاچی میانه، اقدام به تیراندازی با سلاح سازمانی کردند.

   حفظ آرامش و تمرکز در حین تیراندازی از مهمترین ارکان مورد تاکید توسط مربیان بکارگیری شده بود و ضمن توصیه کارکنان بر رعایت اصول ایمنی در حین تیراندازی، گفته شد: هر چه میزان تماس بدن با زمین بیشتر باشد، نشانه روی دقیقتر خواهد شد و تیراندازی به حالت خوابیده بهترین و امن ترین روش در تیراندازی است.

خبرنگار: علی محمّد عزّتی


نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید