طراحی سایت
دوشنبه 27 آذر 1396.
امروز:

مقاله ها

مهران رستمی رییس شورای شهرستان میانه شدآقای مهران رستمی- عضو شورای شهر ترکمانچای- برای سومین بار در چهارمین انتخابات هیات رئیسه ی شورای شهرستان میانه - دوره ی چهارم -با کسب اکثریت آرا به سمت ریاست شورای شهرستان میانه انتخاب شدند.


ضمنا آقای کریم صادقی از بخش مرکزی نیز بعنوان نایب ریس شورای شهرستان میانه انتخاب شدند.
پیش از این آقای بهمن نعمت زاده ریاست شورای شهرستان را برعهده داشت.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید