طراحی سایت
دوشنبه 27 آذر 1396.
امروز:

مقاله ها

فرماندار ویژه میانه: بهترین راه مقابله با مواد مخدر آگاهی دهی و اطلاع رسانی استمعاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه بهترین راه مقابله با مواد مخدر را آگاهی دهی و اطلاع رسانی عنوان کرده گفت: گسترش آگاهی و اطلاع رسانی در جامعه از جمله در بین جوانان مهمترین راه مقابله با مواد مخدر به شمار می رود. 

حمید شکری در همایش پیشگیری از آسیبهای مواد مخدر و روانگردانها با بیان اینکه متاسفانه کشور ما از نظر مواد مخدر یکی از آلوده ترین کشورها به شمار می رود گفت: این امر در شان نظام ، مملکت و مکتب ما نبوده و با هویت فرهنگی و سابقه تاریخی ملت ایران مغایرت دارد.
وی همجواری با کشورهای همسایه تولید کننده مواد مخدر از جمله افغانستان، مداخلات استعمارگران و برنامه های  تدوین شده از سوی دولتهای استکباری را از مهمترین عوامل آلودگی کشور ایران عنوان کرده افزود: در حوزه مبارزه با مواد مخدر باید کاهش در عرصه تقاضا از اولویتهای جامعه باشد.
فرماندار ویژه میانه گفت: باید با برنامه ریزیهای مختلف از جمله برگزاری همایشها، پیاده رویهای خانوادگی و تبلیغات محیطی برای آگاهی دهی مردم  و مشارکت آنها در امر مقابله  و پیشگیری از مواد تلاش کنیم. 


نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید