طراحی سایت
دوشنبه 27 آذر 1396.
امروز:

مقاله ها

خواهران بسیجی در برداشت محصول به زارعان مناطق محروم کمک کردند

 

  اردوی یکروزه جهادی حوزه بنت الهدی میانه با شرکت ده ها نفر از خواهران بسیجی حلقه های صالحین در روستای طوق برگزار شد.

   طی این اردوی یکروزه بسیجیان پایگاه شهیده ایران قربانی با هدف محرومیت زدایی و دشستگیری از مستمندئان و ترویج اقتصاد مقاومتی در برداشت محصولات زراعی، خانواده نیازمندی در روستای طوق را یاری کردند.

   برگزاری گفتمان اقتصاد مقاومتی و صنایع تبدیلی از جمله حواشی این برنامه بود.

   خبرنگار: زهرا علیجانی


نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید