طراحی سایت
دوشنبه 27 آذر 1396.
امروز:

مقاله ها

برترین های مسابقات بوکس انتخابی لیگ شمالغرب کشور معرفی شدند

برترین های مسابقات بوکس انتخابی آذربایبجانشرقی انتخابی لیگ شمالغرب کشور معرفی شدند
برترین های مسابقات بوکس انتخابی آذربایبجانشرقی انتخابی لیگ شمالغرب کشور معرفی شدند

برترین های مسابقات بوکس انتخابی آذربایجانشرقی انتخابی لیگ شمالغرب کشور معرفی شدند.
مسابقات بوکس انتخابی آذربایجانشرقی انتخابی لیگ شمالغرب کشور در رده سنی نوجوانان و جوانان به میزبانی تبریز برگزار شد و نتایج زیر بدست آمد : 
60 کیلوگرم:محمد اسراری(مرند)
۶۳کیلوگرم: مهدی احدی(ملکان)
۶۶کیلوگرم: سعید پهلوان(بناب)
۷۰کیلوگرم: محمدحسین اشکانی نژاد(تبریز)
۸۱کیلوگرم: علی حیدرزاده(بناب)
۸۱+کیلوگرم: فردین عباسی(ملکان)
نفرات برتر رده سنی جوانان:
۴۹کیلوگرم: علی احدی(ملکان)
۵۲کیلوگرم: میثم خدیوی(ملکان)
۵۶کیلوگرم: ابراهیم فیض الهی(ملکان)
۶۰کیلوگرم: مهدی محمدی(ملکان)
۶۴کیلوگرم: امیرحسین هاشمی(تبریز)
۶۹کیلوگرم: فرزاد مستجابی(میانه)
۷۵کیلوگرم: حسین آصفی(میانه)
۸۱کیلوگرم: مهران یوسفی(میانه)
۹۱کیلوگرم: مهدی مهدوی(مراغه)
۹۱+کیلوگرم: میرعلی رضارحیمی نسب(تبریز)


نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید