طراحی سایت
دوشنبه 27 آذر 1396.
امروز:

مقاله ها

ثبت وقایع حیاتی به موقع سبب خدمت رسانی مطلوب به مردم است


معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار ویژه شهرستان میانه ثبت وقایع حیاتی دقیق تر در آمار انسانی را سبب  به روز کردن آمار و خدمت رسانی مطلوب به مردم عنوان کرد.

محمدرضا مشایخی در جلسه ثبت وقایع حیاتی شهرستان میانه با اشاره به سرشماری نفوس و مسکن که در سال جاری به اجرا خواهد رسید افزود: در سالهای گذشته این سرشماری هر 10 سال انجام می شد ولی در سالهای اخیر به 5 سال کاهش یافته تا اطلاعات آماری کشور که پایه اساسی برای برنامه ریزی در کشور است به روز تر و دقیق تر باشد.

وی تاکید کرد: شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی باید از تمامی پتانسیلها و امکانات شهرستان برای ثبت جدید وقایع حیاتی استفاده کند و در این خصوص دستگاههای مرتبط نیز باید هماهنگی تنگاتنگ داشته و در راستای عمل به وظایف قانونی، هم افزایی و استفاده از پتانسیل یکدیگر بتوانند به این رسالت عظیم عمل کنند.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار ویژه میانه افزود: از ماه آینده با کار تخصصی ثبت احوال و همکاری دستگاههای مرتبط از جمله شبکه بهداشت و درمان، پزشکی قانونی و متولیان آرامستانها و با سیستم جدید ثبت وقایع حیاتی سازمان ثبت و احوال کشور، اطلاعات آماری هر لحظه، به روز و دقیق با کمترین خطا در اختیار خواهد بود.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید