طراحی سایت
سه شنبه 28 آذر 1396.
امروز:

مقاله ها

فرماندار ویژه میانه بر حفاظت از منابع آب و پیشگیری از آلودگی آن تاکید کرد

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه حفاظت از منابع آب ، بازگشایی مسیرها و مدیریت برای پیشگیری از آلودگی منابع آبی شهرستان را امری ضروری و حساس عنوان کرد.

حمید شکری در جلسه حفاظت از منابع آب شهرستان میانه با اشاره به وضعیت خشکسالی و کم آبی در ایران گفت: علی رغم اینکه شهرستان میانه بیشترین منابع آبی استان را داراست اما بحران آب در این شهرستان نیز حاکم بوده و نیازمند ساماندهی و مدیریت صحیح برای حفاظت از منابع آب موجود می باشد.

وی افزود: اگر در اسرع وقت مسیرها آزادسازی شده و از تصرفات جلوگیری می شد، در حوزه منابع آب شاید با مشکل روبرو نمی شدیم اما تصرفات و امور غیر مجاز از قبیل احداث استخرهای پلیمری غیر استاندارد و بدون مجوز، چاههای غیر مجاز و آلوده کردن آبهای مصرفی شهرستان از سوی افراد جامعه باعث ایجاد مشکل در این حوزه شده است.

شکری توسعه شهرستان با جلب و جذب سرمایه گذار و پیشنهاد برای طرح های سرمایه گذاری را نیازمند آب عنوان کرده افزود: اگر با امور خلاف مقابله کرده و مدیریت صحیح داشته و بر کنترل و نظارت خود در حوزه منابع آبی شهرستان بیافزاییم شاهد توسعه همه جانبه شهرستان خواهیم بود.

فرماندار ویژه میانه ازدیاد استخرهای پلیمری غیرقانونی و چاههای غیر مجاز را از مشکلات اساسی در حفاظت از منابع آب شهرستان خوانده افزود: استخر پلیمری از نیازهای شهرستان است اما باید با مشخصات استاندارد و قانونی ایجاد شده و مجوز داشته باشد.

وی بر برخورد جدی با اقدامات غیرقانونی و بدون مجوز در حوزه منابع آب شهرستان تاکید کرده افزود: باید در کنار حفاظت از منابع آب، بر استفاده قانونی از آن توجه کافی  داشته باشیم.

شکری بر اجرای مصوبات جلسات با تعامل و همکاری نهادها و ادارات ذیربط تاکید کرده از همکاری دادگستری و دادستانی شهرستان برای  کمک هر چه بیشتر در جهت پیشبرد امور از جمله در حوزه منابع آبی و مساکن مهر قدردانی نموده مهمترین امر در حفاظت از منابع آبی شهرستان را پیشگیری از امور غیر مجاز عنوان کرد.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید