طراحی سایت
دوشنبه 27 آذر 1396.
امروز:

مقاله ها

نخستین تصویر از نمایندگان شهرستان میانه در صندلی سبز مجلس دهم


نخستین تصاویری که از نمایندگان مردم میانه در مجلس دهم روی خروجی خبرگزاری ها رفت، عکس های زیر می باشد.

آرزو داریم آقایان فرمند و شیویاری طی 4 سال آینده قدم های ماندگاری در جهت پیشرفت شهرستان میانه بردارند.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید