طراحی سایت
دوشنبه 27 آذر 1396.
امروز:

مقاله ها

گزارش درآمد و هزینه سال 1394 شهرداری میانه منتشر شد


گزارش عملکرد سال مالی 1394 شهرداری میانه شامل شرح درآمدها و هزینه های یک سال گذشته این شهرداری منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری میانه؛ بر اساس گزارش مالی منتشر شده از سوی معاونت اداری - مالی شهرداری میانه، بودجه تحقق یافته این شهرداری در سال 1394 به رقم نهایی 234،071،109،220 ( 234 میلیارد و 71 میلیون و 109 هزار و 220 ) ریال رسیده است که نسبت به اصلاحیه بودجه مصوب از سوی شورای اسلامی شهر در سال مذکور 101.92 درصد تحقق یافته است.

بر این اساس عملکرد بودجه شهرداری میانه در سال 1394 نسبت به بودجه سال قبل از آن که 222،883،858،978 ریال بوده 4.8 درصد رشد داشته است.

82 میلیارد و نهصد و چهل میلیون ( 82،940،000،000 ) ریال از مجموع درآمدهای حاصل شده در سال 1394 از منابع دولتی و بودجه عمومی کشور و مابقی به مبلغ 151 میلیارد و 131 میلیون و 109 هزار و 220 ( 151،131،109،220 ) ريال از منابع درآمدی داخلی شهرداری وصول شده است که گویای سهم 35.4 درصدی منابع دولتی در درآمدهای شهرداری میانه در سال 1394 است.

همچنین در بخش هزینه ها سهم هزینه های جاری بالغ بر 102،741،718،774 (102 میلیارد و 741 میلیون و 718 هزار و 774 ) ريال برابر با 43.89 درصد و سهم هزینه های عمرانی بالغ بر 113،173،547،182 ( 113 میلیارد و 173 میلیون و 547 و 182هزار ) ريال برابر با 48.35 درصد از کل بودجه بوده است.

  

جدول جزئیات درآمد

جدول جزئیات هزینه ای

برای مشاهده تصاویر در سایز اصلی روی آن ها کلیک کنید.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید