طراحی سایت
جمعه 29 دي 1396.
امروز:

مقاله ها

ریاست اداره برق تکلیف تیر های برق سرگردان چیست؟؟؟


پس از تهیه گزارش از خیابانهای مختلف جدید الحداث شهر از جمله خیابان 20 متری آب و خیابان به سمت استادیوم میانه مشاهده میکنیم که باز تیرهای اداره برق در وسط این خیابانها در حال خود نمایی است :

تیر

تیر2

لازم به توضیح بیشتر میباشد که پس از پی گیری از بخش عمران و بخش اداری شهرداری متوجه شدیم که طبق مذاکرات انجام شده شهرداری با اداره برق ؛ اداره برق مبلغ 25_40 میلیون تومان جهت برداشتن این تیرهای برق از شهرداری مطالبه نموده است.

شهرداری نیز در جواب ارایه داشته که هم نیروی انسانی لازم برای این امر  و هم ماشین آلات و هم مصالح مورد نظر را تامین مینماید و نامه را به ریاست محترم اداره برق ارجاع داده ولی مجددا همان مبلغ فوق الذکر بدون ارایه هیچ آنالیز قیمتی به شهرداری مرجوع گردیده است.

آقای ریاست اداره برق حقیر و اعضای سایت چند سوال از جنابعالی داریم:

1. این خیابانها در حال آسفالت کاری هستند اگر این تیرها در وسط این خیابانها باقی بماند این نوعی توهین به شعور شهروندی و مسیولین امر نیست؟

2. چرا در احقاق حقوق شهروندان این قدر بی تفاوت و سطحی نگر هستید؟

3. این میزان مطالبه شما از شهرداری برای چیست؟

4.برفرض مثال بعد آسفالت کاری اگر به فکر رفع این مشکل  بی افتید خسارت وارد به بیت المال چه میشود؟

5. آیا در هنگام نصب این تیرها طرح تفضیلی شهر را ندیده بودید ؟ چه کسی جواز این نصب های غیر قانونی را به شما و همکاران عزیزتان داده است؟

خواهان رفع مشکل و جواب به شبهات هستیم

من الله توفیق

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید