طراحی سایت
جمعه 29 دي 1396.
امروز:

مقاله ها

برگزاری جلسه کمیته هماهنگی طرح مدارس مروج سلامت منطقه میانه


کمیته هماهنگی طرح مدارس مروج سلامت با حضور روسا،معاونین و کارشناسان مديريت آموزش وپرورش و شبکه بهداشت و درمان ميانه در محل اتاق جلسات آموزش و پرورش برگزار شد.بايگان مدير آموزش وپرورش شهرستان ميانه در سخناني ضمن تشكر از همكاري شبكه بهداشت و درمان در اجرايي برنامه هاي متنوع بهداشتي، برضرورت برنامه ريزي دقيق ، ونظم وهماهنگي بين بخش هادر زمينه ارائه آموزش واجراي آنها در مدارس تاكيد كردندو يادآور شدند كه: امسال 25 مدرسه مروج سلامت در منطقه داريم كه ازاين تعداد3 مدرسه 5 ستاره مي باشند. بايگان درپايان سخنان خود به طرح پيشگيري پوسيدگي دنداني دانش آموزان ابتدايي از طريق وارنيش فلورايد تراپي ، بهداشت محیط مدارس و بازديد هاي مشترك از مدارس شهري و روستاي تاكيد كردند. در اين جلسه دكتر طاهري رئيس شبكه بهداشت ودرمان شهرستان به تشريح اقدامات انجام يافته در خصوص پيشگيري از بيماري و ارتقاء سلامت دانش آموزان و برنامه هاي در حال اجراء وآينده اين شبكه پرداخت.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید