طراحی سایت
دوشنبه 29 آبان 1396.
امروز:

مقاله ها

فرماندار ویژه میانه: استفاده از عقل دیگران مهمترین توصیه اسلام است


معاون استاندار و فرماندار ویژه میانه با بیان اینکه به امر مشورت در دین اسلام تاکید فراوان شده گفت: استفاده از عقل دیگران مهمترین توصیه اسلام است.
حمید شکری در نشستی با دبیران اتاق فکر شهرستان از افراد صاحب نظر، صاحب فکر و اندیشه که برای مسائل عمومی جامعه بدون هیچ چشم داشتی وقت و انرژی صرف می کنند تقدیر کرد.
وی اظهار امیدواری کرد که با استفاده از فکر و اندیشه دیگران کم و کاستی های شهرستان رفع شده و در عمل موفق تر شویم.
فرماندار ویژه میانه با بیان اینکه در مبحث اتاق فکر علاوه بر افراد داوطلب باید به دنبال افراد متخصص و صاحب فکر دیگر در شهرستان برویم افزود: شناسایی و دعوت از این افراد و نیز برگزاری منظم جلسات کمیته های اتاق با حضور اکثریت اعضا باید از مهمترین وظایف دبیران کمیته باشد.


وی احیای کمیته های اتاق فکر را از اصلی ترین وظایف دبیران کمیته ها عنوان کرده گفت: اعضا باید بدانند که هر گونه حرکت و اقدامی در خصوص اتاق فکر با صداقت و اعتقاد کامل انجام شده و اعضای اتاق فکربه صورت عملی در تصمیمات شهرستان نقش خواهند داشت به طوریکه مصوبات جلسات آنها مانند مصوبات کمیته برنامه ریزی شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفته ودر صورت عملیاتی بودن مصوب و اجرایی شده و در غیر این صورت علت عدم اجرا توضیح داده خواهد شد.
شکری خواستار پیگیری برای خروجی جلسات اتاق فکر شده افزود: استفاده از پتانسیل مردمی درتصمیمات شهرستان امری مهم تلقی شده و اعضای اتاق فکر می توانند با حضور درجلسات کارگروههای تخصصی شهرستان از ایده ها و تخصص این کارگروهها برای تقویت اتاق فکر استفاده کنند.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید