طراحی سایت
شنبه 27 آبان 1396.
امروز:

مقاله ها

فرماندار میانه : فرافکنی کافیست ،اقدام عملی می خواهم

فرماندار میانه از فرافکنی مسائل و مشکلات كارگروه سلامت و امنيت غذايي اظهار نارضایتی کرده بر اقدام عملی از سوی مسئولین  تاکید کرد.
تقی خلفاپور در سومين كارگروه سلامت و امنيت غذايي مطرح شدن مسائل برای چندمین بار در این کارگروه را ناشی از عدم پیگیری عنوان کرده خواستار تشکیل گروههای کاری خارج از این کارگروه برای جمع بندی مسائل و اقدام عملی در جهت حل آنها شد.  
وی با اشاره به توليد پسماندهاي عفوني و خطرات آن براي سلامت مردم که چندين برابر زباله های خانگی است  افزود: توليدكننده زباله هاي عفوني مسوول دفن بهداشتي آن بوده و بهداشت و درمان نیز نظارت را عهده دار است .
فرماندارميانه با بیان وضعيت ايدز و آمار آن براهميت پيشگيري و آموزش مردم تاکید کرده گفت :برنامه ريزي دقيق آموزشي  با روشی نوین خصوصا در بین دانش آموزان مورد انتظار است.
وي ازدياد موشهاي فاضلاب رااز دغدغه های مردم ذکر کرده  اظهار داشت : اين موضوع از مسائل مطرح شده برای چندمين بار متوالی است که به علت فرافکنی اقدام عملی در این خصوص صورت نگرفته است.
خلفاپور آلودگی آب شرب و و دفع غیربهداشتی زباله در برخی از روستاها را نیازمند نظارت دقیق و عملی مسئولین مربوطه خواند.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید