طراحی سایت
دوشنبه 29 آبان 1396.
امروز:

مقاله ها

فراخوانی ناگهانی بسیجیان گردان 15 رزمی میانه

بیش از هشتاد درصد اعضای گردان 15 رزمی میانه در فراخوانی ناگهانی حضور یافتند.

در راستای حفظ آمادگی و انسجام گردان، طی برنامه ای، اعضای گردان 15 رزمی امام حسین(ع) سپاه میانه به صورت ناگهانی فراخوانی شدند .

هدف از این فراخوانی ارزیابی میزان سرعت عمل و آمادگی جسمانی نیروها بود که حضور بیش از هشتاد درصد اعضای گردان در کمتر از دو ساعت ، حکایت از توانمندی بالا و برخورداری از آمادگی گردان بود .

در ادامه این فراخوانی، اعضای گردان پس از تجهیز، سازماندهی و توجیه اهداف فراخوانی توسط فرمانده گردان امام حسین (ع)، در میدان تیر نیروهای مسلح حضور یافته و اقدام به تمرینات تیر اندازی نمودند .

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید