طراحی سایت
دوشنبه 29 آبان 1396.
امروز:

مقاله ها

شهرک های صنعتی میانه گسترش قابل توجهی دارند

محمد علی مددینماینده میانه در زمینه رشد و توسعه این شهرستان تصریح کرد تا همین چندی پیش زمین های شهرک های صنعتی میانه به صورت فرمایشی بین برخی مدیران تقسیم شده بود و ۹۰ درصد آنان در زمینی که باید فعالیت صنعتی در آن انجام می شد اقدام به فعالیت ساختمانی می کردند و بعضی دیگر نیز هیچگونه فعالیتی نداشتند. بعد از این موضوع اسامی افرادی که زمین ها را به صورت فرمایشی در اختیارشان قرار داده شده بود، استخراج و زمین ها از آنها پس گرفته شد و فعالیت غیرقانونی آنها لغو شد. در حال حاضر نیز پس از این اقدام، تحرک عظیمی در منطقه به راه افتاده است و شهرک های صنعتی گسترش قابل توجهی در منطقه داشته است.
وی با اشاره به توسعه شهرک صنعتی کلوچه خالصه گفت: برای توسعه این شهرک صنعتی یک میلیارد تومان سرمایه تعریف شده است و در حال حاضر تملک انجام شده است. نقشه داده شده است و خدمات آب و برق نیز قرار است اختصاص یابد.
نماینده میانه تاکید کرد که در همایش سرمایه گذاران، کارگروه حمایت از اشتغال این قول را داده است که از گسترش شهرک های صنعتی حمایت می کند و در حال حاضر سیل خروشانی از سرمایه به این منطقه آمده است.
وی در مورد فرمانداری ویژه و فرمانداری ترکمانچای نیز اینگونه توضیح داد: طبق قانون، روستاهای با بیش از ۲هزار نفر جمعیت باید شهر محسوب شود و این روستا در حال حاضر ۴هزار نفر جمعیت دارد و این نشان می دهد که دولت در زمینه تقسیمات کشوری اهتمام کافی را نداشته است.

در زمینه فرمانداری ترکمنچای نیز، ترکمانچای با قدمت ۸۰ سال بزرگ ترین بخش است و تمام شرایط را برای فرمانداری ویژه دارد. در این زمینه تمام کارها انجام شده است و در دستور کار دولت نیز قرار دارد.

وی ادامه داد: دشمن همواره به دنبال تفرقه است و همیشه سعی می کند از سوژه های حساس برای تفرقه افکنی استفاده کند. اما از این موضوع مطلع نیست که کلیه قومیت های ایران و مردم آذربایجان به انقلاب و نظام وفا دارند و توطئه دشمن را می دانند و با حرکات تفرقه انگیز مقابله می کنند.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید