طراحی سایت
دوشنبه 29 آبان 1396.
امروز:

مقاله ها

چراغ سبزی برای فعالیت مجدد ضایعات فروشی ها؟

آذرماه سال جاری هفت مورد از ضایعات فروشی های سطح شهر پلمپ شدند تا بعد از چند سال یکی از معضلات شهر مرتفع گردد.

هنوز چند هفته ای از اجرای طرح پلمپ ضایعات فروشی ها نگذشته که مغازه های پلمپ شده فعالیت های خود را از سر گرفته اند و گویا این چراغ سبزی برای فعالیت مجدد این صنف است؟

به دنبال رأی صادره از سوی کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها در آذرماه سال جاری، مبنی بر پلمپ ضایعات فروشی های سطح شهر، شهرداری میانه اقدام به پلمپ 7 مورد از این محل ها نموده بود.

از آنجا که انباشته شدن ضایعات و وجود چنین مغازه هایی در سطح شهر با تبعات بهداشتی، اجتماعی، فرهنگی و... همراه است و اجرای چند روزه ی این طرح هم نشان از آگاه بودن در مورد همین تبعات نشأت می گیرد، امّا آغاز دوباره این فعالیت ها در سطح شهر و فک پلمپ برخی از این مغازه ها این سوال را در ذهن شهروندان میانه ای ایجاد کرده که آیا طرح مذکور هم به سرنوشت مبارزه با سد معبر دچار شده است؟

طرحی که شهرداری میانه با تبلیغات و تدارکات فراوان اجرای آن را به شهروندان نوید داده بود امّا هنوز چند هفته از اجرای آن نگذشته بود که عملاً متوقف شد و انتقادات زیادی را به شهرداری وارد کرد.

مشخص نیست هدف از زنده کردن این معضلات شهری در بین افکار عمومی شهروندان که هر روز بی تفاوت از کنار آنها رد می شوند، چیست و دوباره مسکوت گذاشتن آنها چه دلیلی دارد؟

آیا این طرح دوباره به جریان خواهد افتاد و این آغاز فعالیت دوباره ضایعات فروشی ها نیست و شاید هم فرصتی به آنها داده شده است تا کاسبی خود را به خارج از شهر انتقال دهند؟

باید منتظر ماند...!

پلمپ

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید