طراحی سایت
دوشنبه 29 آبان 1396.
امروز:

مقاله ها

روستای توشمانلو بزرگترین تولید کننده سیب ایران

روستای توشمانلو بزرگترین تولید کننده سیب ایران

 

روستای توشمانلو بزرگترین تولید کننده سیب ایران با کیفیت ممتاز یکی از روستاهای شهرستان میانه است که هر سال ده ها هزار تن محصول سیب بسیار مرغوب را وارد بازارهای داخلی و خارجی می کند و در حاشیه آن هزاران نفر به اشتغال می پردازند که این نعمت بزرگ برای میانه ای ها  و مایه افتخار برای ایشان است ، اما جالب است همین روستا راه ارتباطیش که روزانه 100 ها ماشین در حال تردد و جابجای کارگران و غیره و  همچنین حمل میوه های چیده شده به سردخانه های کشورمان هستند ضمن اینکه بسیار باریک و پر خطر بوده دارای چاله چوله هایی است که تراکتور هم با مشکل از آنها عبور می کند حداقل راه حل این مشکل و چاله چوله ها و دست اندازها نتراشید! یک ماشین آسفالت است که دریغ از .......................! بلی بیاییم از تولید و تولید کننده ها حمایت کنیم  و مسیر توسعه و پیشرفت آنها را هموار سازیم .نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید